"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasi przyjaciele
Nasze czasopismo
Kontakt


Zgodnie ze statutem stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie:

  • dr Iwona Konopacka-Brud - Przewodnicząca Zarządu

  • mgr Andrzej Lesiecki - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne to Stowarzyszenie wszystkich tych, którym bliska jest idea aromaterapii, dziedziny medycyny naturalnej, wykorzystującej w procesie wspomagającym leczenie, właściwości zapachowe naturalnych olejków eterycznych.

Zgodnie ze swoim statutem PTA swoje cele realizuje poprzez:

  • popieranie rozwoju badań naukowych związanych z problematyką aroamterapii;
  • rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na oficjalnych odczytach, kursach;
  • konferencjach oraz w rónorodnych publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych;
  • oficjalne reprezentowanie dziedziny wiedzy jaką jest aromaterapia, w szczególności wobec instytucji, władz publicznych, środków masowego przekazu, itp.;
  • ochroną „dobrych praktyk” produkcji i handlu wyrobami aromaterapeutycznymi, a w szczególności produkcji i handlu naturalnymi olejkami eterycznymi, w tym zasad uczciwej konkurencji, solidnej, rzetelnej i prawdziwej reklamy;
  • ochroną dobrego mienia producentów krajowych, przez wskazywanie nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych;
  • prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności.

 Członkami stowarzyszenia są: lekarze, chemicy, kosmetyczki, masażyści. W swojej dotychczasowej działalności Towarzystwo zorganizowało kilkanaście kursów aromaterapii, odczyty popularnonaukowe, wydało kilkanaście opinii i ekspertyz.

 Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne raz do roku zaprasza swoich członków na zgromadzenie ogólne PTA. W pierwszej czści omawiane są problemy dotyczące działalności PTA. Druga część poświęcona jest referatom specjalistów z zakresu aromaterapii.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone