"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Kontakt


Informujemy ,że w czasopiśmie SOFW JOURNAL -Home&Personal Care Ingredients&Formulations, Nr ½ 2019 ukazał się artykuł polskich autorów W.S Brud, I.Konopacka Brud „ Natural and Organic in Cosmetic, Related Products and Ingredients” na temat braku precyzyjnej definicji dotyczącej „kosmetyków naturalnych” do której to grupy zaliczają się kosmetyki aromaterapeutyczne co skutkuje dużymi różnicami w jakości kosmetyków w tej grupie wyrobów.

Zapraszamy na nową stronę Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego www.aromaterapia.pl, która będzie stanowiła źródło informacji o nowościach i wydarzeniach w dziedzinie aromaterapii, oraz o sytuacji rynkowej, nowych przepisach i innych sprawach ważnych dla aromaterapii i olejków eterycznych. Zapraszamy członków PTA do nadsyłania informacji, które uznają za istotne dla Towarzystwa.

Informujemy, że w czasopiśmie “Indian Journal of Microbiology” (DOI 10.1007/s12088-014-0508-2) ukazał się artykuł z Politechniki Gdańskiej “Essential Oils, Silver Nanoparticles and Propolis as Alternative Agents Against Fluconazole Resistant Candida albicans, Candida glabrata and Candida krusei Clinical Isolates” (autorzy: Piotr Szweda • Katarzyna Gucwa • Ewelina Kurzyk • Ewa Romanowska • Katarzyna Dzierzanowska-Fangrat • Anna Zielińska Jurek • Piotr Marek Kuś • Sławomir Milewski) w którym badano, pochodzące z “Pollena-Aroma” olejki eteryczne, obok nanocząsteczek srebra i propolisu, jako potencjalnych substancji do zwalczania grzybów z grupy Candida. Badane olejki lawendowy, bazyliowy, tymiankowy, cytrynowy, drzewa herbacianego, goździkowy, geraniowy i cynamonowy z kory, wykazały bardzo interesujące właściwości. Całość artykułu jest dostępna pod adresem  http://link.springer.com/article/10.1007/s12088-014-0508-2

13 kwietnia 2019 roku spotkaliśmy się na Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego, które miało miejsce w warszawskim Centrum Zielna w zabytkowym budynku pod numerem 37 z lat 1906-1910 , sąsiadującym ścianą z historycznym gmachem PASTY-y. Gmach ten ma wysokość 51 m i na początku 20 wieku był najwyższą budowlą w całym Imperium Rosyjskim. W dzisiejszym krajobrazie stolicy jest niewidoczny wśród szklanych wieżowców tej najbardziej nowoczesnej części dzisiejszej Warszawy. Nastrój zabytkowych wnętrz sprzyjał obradom w trakcie których w pierwszej części Prezes Zarządu omówiła działania dokonane w 2018 roku przedstawiając sprawozdania merytoryczne i finansowe. Po udzieleniu absolutorium członkom Zarządu przez Zgromadzenie przystąpiono do głosowań dotyczących zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Również ważne były kolejne głosowania które pozwalają na zmiany statutowe. Istotną zmianą jest nowy adres siedziby PTA ,który został zmieniony z Nowego Dworu Mazowieckiego na Warszawę przy ulicy Twardej 18. W drugiej części Zgromadzenia, Prezes Zarządu podziękowała Członkom Wspierającym i wręczyła dyplomy właścicielom przedsiębiorstw AVICENNA oraz KEJ, które od lat regularnie wspierają finansowo działania Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. W dyskusji członków pojawiły się dwa tematy godne przytoczenia. Od lat wyczuleni na problem nieuczciwej konkurencji i dobrych praktyk producenckich, członkowie PTA skrytykowali nieuczciwych dystrybutorów którzy reklamują jako wyrób do aromaterapii na przykład „olejek poranna rosa”. Jakość olejków eterycznych i wyrobów do aromaterapii pojawiających się na polskim rynku jeszcze stale wymaga kontroli. Niektórzy z nas zdecydowali się również na przyjęcie zaproszenia od reprezentantki salonu kosmetycznego i aromaterapeutycznego na panel dyskusyjny o „bezpiecznej aromaterapii”. Nasze spotkanie zakończyła prezentacja pracy licencjackiej nagrodzonej w konkursie PTA AROMATERAPIA i NAUKA 2018 o stosowaniu, znajomości, preferencjach i ocenę skuteczności wybranych olejków eterycznych w grupie ankietowanych kobiet mieszkających w południowej Polsce. Komplet wyników badań zostanie opublikowany, w artykule PTA „Zastosowanie aromaterapii w kosmetologii i promocji zdrowia” na łamach kwartalnika Aromaterapia 3 (97) Lato 2019. Zapraszamy na strony www.literatura.aromaterapia.pl

Prezes Zarządu PTA

Fot 1.Zarząd PTA składa sprawozdanie za 2018 rok.

Fot 2.Zaproszeni goście przybyli z całej Polski.

Fot 3.Prezentacja pracy nagrodzonej w Konkursie Aromaterapia i Nauka 2018.

27 kwietnia 2019 roku, w Warszawie odbył się kurs „Podstawy Aromaterapii, z Warsztatami” organizowany, przez Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne. Ten wiosenny kurs miał miejsce w sali zabytkowego Centrum Zielna mieszczącego się w gmachu sąsiadującym z warszawskim budynkiem PASTY budowanych w latach 1908-1910. Atmosfera historycznych wnętrz sprzyja przyswajaniu wiedzy o aromaterapii która korzeniami sięga w głąb historii, gdyż już starożytni medycy wykorzystywali dobrodziejstwo naturalnych wonnych roślin ich ekstraktów i olejków eterycznych w procesach leczenia. Kurs organizowany przez PTA odbywa się według autorskiego programu Dr Iwony Konopackiej Brud i dr Władysława Bruda i obejmuje tematy związane między innymi z zagadnieniami zmysłu węchu , psychologii zapachu, historii aromaterapii, otrzymywania, jakości oraz właściwości i wykorzystania w zabiegach naturalnych olejków eterycznych z naciskiem na bezpieczeństwo ich stosowania. Wonne naturalne olejki eteryczne w trakcie kursu i warsztatów są testowane przez studentów, którzy wykonują indywidualne kompozycje olejków eterycznych przeznaczone do nawaniania. Samodzielnie wykonane ćwiczenia przynoszą dużo satysfakcji i są podstawą zaliczenia kursu. Studenci otrzymują prestiżowe Certyfikaty Ukończenia Kursu które dla osób pracujących w zawodach na przykład kosmetyczki, masażysty, fizjoterapeuty i w innych dziedzinach pokrewnych są ważne bo świadczą o profesjonaliźmie.
Następny kurs organizowany przez PTA planowany jest jesienią na przełomie października i listopada 2019 roku.

Fot 1.Warsztaty-studenci wykonują indywidualne mieszanki olejków eterycznych do odparowania w powietrzu.

Celem konkursu jest popieranie przez władze PTA, badań naukowych, związanych z aromaterapią.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w X edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs "Aromaterapia i Nauka 2019"
i Nagroda Prezesa PTA
dla autora pracy:
- magisterskiej
- licencjackiej
z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych oraz w kosmetykach naturalnych.

Informacje: info@pta.org.pl, tel. 606 319 115

dr Iwona Konopacka-Brud
Przewodnicząca Zarządu PTA

INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO
Referendum w sprawie medycyny naturalnej

Ochrona zdrowia jest jednym z podstawowych praw człowieka. Niestety, każdego roku miliony Europejczyków umierają na zawały serca, udary lub nowotwory, czyli na choroby, którym można skutecznie zapobiegać.
Badania naukowe wykazały, że tym oraz wielu innym chorobom można zapobiegać dzięki lekom naturalnym, których stosowanie nie wiąże się z żadnymi skutkami ubocznymi.
W czasopismach naukowych i Internecie opublikowano już ponad 10 000 opracowań podkreślających rolę, jaką pełnią witaminy i inne środki naturalne w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Jednakże wprowadzane na szczeblach krajowym i europejskim przepisy ograniczają dostęp do tych informacji, hamując jednocześnie rozwój nieobjętych ochroną patentową środków leczniczych, takich jak witaminy.
Nikt nie powinien mieć takiej mocy, aby ograniczać nasze prawa do zdrowia i długiego życia.
Musimy dążyć do egzekwowania praw obywatelskich, które bezpośrednio wiążą się z ochroną naszego zdrowia i życia.
Apelujemy więc do Unii Europejskiej o ochronę fundamentalnego prawa człowieka do zdrowia. Wzywamy wszystkich odpowiedzialnych polityków Unii Europejskiej do przeprowadzenia „Referendum w sprawie medycyny naturalnej", które każdemu obywatelowi Europy zapewni łatwy i nieskrępowany dostęp do terapii witaminowych i pozostałych środków naturalnych. Apelujemy do przedstawicieli rządów państw europejskich o egzekwowanie prawa do referendów gwarantowanego przez konstytucje poszczególnych krajów. Prosimy o podpisanie się pod listą na stronie:
www.eu-referendum.org/polski/petitions/natural remedies.info.html

Zapraszamy

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2010”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w VII edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. W 2007 r. Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2010”
Nagroda Prezesa PTA
dla autora pracy:
• magisterskiej
• licencjackiej
z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych.
Nagroda Główna dla autora Pracy Magisterskiej – 750,- zł
Nagroda Główna dla autora Pracy Licencjackiej – 750,- zł

oraz
bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia na 2 lata.

Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 30 października 2010 r. na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego wraz z formularzem zgłoszenia. Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 30.12.2010 r. Wzór formularza przedstawiamy poniżej.

Zgłoszenie
 • Uczelnia (adres) ……………..…………………………………………………………….
 • Tytuł pracy………………………………………………………………………………….
 • Nazwisko i imię autora……………………………………………………………………..
 • Nazwisko i imię promotora (-ów)………………………………………………………….
 • Krótka recenzja pracy……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….
 • Podpis Promotora
  …………………………………
  Podpis Rektora
  ……………………………………
  Miejscowość, data ……………………………………..

  Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 2.04.2003 r. Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne wydaje Certyfikaty Jakości olejków eterycznych i ich mieszanek przeznaczonych do aromaterapii dla firm polskich i zagranicznych po wykonaniu oceny ich jakości (dokumenty producenta, analizy specjalistyczne zgodnie z normami ISO). Certyfikaty Jakości wydawane są odpłatnie.

  Prezes Zarządu
  Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego

  dr inż. Iwona Konopacka-Brud
  

  Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone