"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Nasza historia

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne powstało w 1992 roku, a osobowość prawną uzyskało w 1993 r. 

15 marca 1993 r. 
Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny zarejestrował w sądowym rejestrze stowarzyszeń Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne.
Skład Zarządu: 

Władysław S. Brud - Przewodniczący
Irena Wójcikiewicz - Zastępca Przewodniczącego
Maria Jaroszewska - Członek Zarządu
Józef Góra - Członek Zarządu
Jerzy Kruk - Członek Zarządu

10.01.2002 r. 
dokonanie wpisu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru.
Skład Zarządu: 

Władysław S. Brud - Przewodniczący
Irena Wójcikiewicz - Zastępca Przewodniczącego
Maria Jaroszewska - Członek Zarządu
Józef Góra - Członek Zarządu
Iwona Konopacka-Brud - Członek Zarządu

31.10.2002 r.
dokonanie wpisu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Skład Zarządu: 

Iwona Konopacka-Brud - Przewodnicząca
Andrzej Lesiecki - Zastępca Przewodniczącej

Od 1919 roku Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne zmieniło siedzibę na Warszawę i przejęło Wydawnictwo Kwartalnika Aromaterapia.
Zgodnie ze statutem stowarzyszeniem kieruje Zarząd, od 21.03.2023 w składzie: 

Renata Kraszewska – Przewodnicząca Zarządu
Dariusz Cwajda – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
Kamila Kucharska-Ambrożej
Tomasz Podgórski
Marta Szydłowska-ZyśkWszelkie prawa autorskie zastrzeżone