"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto aprobuje cele i środki działania Stowarzyszenia, po zapoznaniu się ze statutem podpisze deklarację członkowską, opłaci składkę i zobowiąże się do aktywnego uczestnictwa w działalności PTA.
Warunkiem uzyskania członkostwa Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego jest osobisty kontakt z władzami towarzystwa lub prezentacja na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym stowarzyszenia. Certyfikaty członkostwa PTA oraz odznaki PTA wydawane są na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym lub podczas osobistej prezentacji w terminie uzgodnionym z władzami PTA. (Uchwała Zarządu 4/07/17).

PTA wydaje Certyfikaty Członkostwa. Certyfikat upoważnia do zamieszczania informacji o członkostwie w Polskim Towarzystwie Aromaterapeutycznym w materiałach informacyjnych (wizytówki, ulotki informacyjne).
Statut i deklarację można zamówić mailowo: info@pta.org.pl lub listownie przesyłając zamówienie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone