"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasi przyjaciele
Nasze czasopismo
Kontakt


Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto aprobuje cele i środki działania Stowarzyszenia, po zapoznaniu się ze statutem podpisze deklarację członkowską, opłaci składkę i zobowiąże się do aktywnego uczestnictwa w działalności PTA.
Warunkiem uzyskania członkostwa Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego jest osobisty kontakt z władzami towarzystwa lub prezentacja na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym stowarzyszenia. Certyfikaty członkostwa PTA oraz odznaki PTA wydawane są na dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym lub podczas osobistej prezentacji w terminie uzgodnionym z władzami PTA. (Uchwała Zarządu 4/07/17).

PTA wydaje Certyfikaty Członkostwa. Certyfikat upoważnia do zamieszczania informacji o członkostwie w Polskim Towarzystwie Aromaterapeutycznym w materiałach informacyjnych (wizytówki, ulotki informacyjne).
Statut i deklarację można zamówić telefonicznie: +48 22 504-17-59, +48 22 504-17-89 lub listownie przesyłając zamówienie na adres: ul. Przemysłowa 14 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone